buildingcontrol-grijs.jpg

De Inspectie SZW gaat vanaf 3 november gericht controleren op bouwlocaties op blootstelling aan kwartsstof door bouwvakkers.

Bosch heeft een universele stofafzuigingsoptie ontwikkeld voor alle borende machines. 

Bijna het gehele Festool-assortiment is door TNO getest en heeft de hoogst mogelijke score voor de TNO-Prestatietoets behaald.

Inspectie SZW heeft een nieuwe tool ontwikkeld voor een betere voorbereiding op een inspectiebezoek!