buildingcontrol-grijs.jpg

Mastermate hecht veel waarde aan een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers en klanten. Dit realiseren we door een actief Arbobeleid en de ondersteuning van een Veiligheid, Gezondheid en Milieu-certificering (VCA). Een actuele risicoinventarisatie en een plan van aanpak worden minimaal twee keer per jaar met de betrokkenen medewerkers geëvalueerd. Om het veiligheidsbesef te vergroten vinden geregeld werkplekinspecties op Mastermate-vestigingen en bouwlocaties plaats, worden alle arbeidsmiddelen frequent geïnspecteerd en is kwaliteit, Arbo en milieu een vast agendapunt bij elk werkoverleg.

Mastermate maakt gebruikt van de digitale branche RIE van de Technische Groothandel en heeft alle locaties geïnventariseerd. Samen met de werknemers, die hierin een belangrijke bijdrage leveren, wordt het Arbobeleid vormgegeven.

Stel uw Arbo vraag

VCA* 2008/5.1
Voor de locaties Apeldoorn, Beverwijk, Delfgauw en Groningen heeft Mastermate voor de afdelingen projectbureaus, Building control en Service centers het VCA*-certificaat behaald. Met deze certificering voldoen wij aan alle eisen omtrent Veiligheid, Gezondheid en Milieu en sluiten wij als organisatie aan op de vereisten die op een veilige bouwplaats van toepassing zijn.

Door het toepassen van veiligheidsplannen, het uitvoeren van werkplekinspectie, een gedegen instructie aan onze medewerkers en een actief opleidingsbeleid, dragen wij bij aan de veiligheid op de bouw- en werklocaties van onze klanten en opdrachtgevers.

Toetsing
Om de volledigheid van de risico inventarisatie te laten toetsen, heeft een extern veiligheidskundig bedrijf de RI&E en maatregelen beoordeelt op volledigheid. Hier kunt u het toetsingsrapport RI&E bekijken.

REACH - Veiligheidsinformatiebladen
Van alle producten in het assortiment, die een bedreiging kunnen vormen voor het milieu of de veiligheid, zijn er Veiligheids Informatie Bladen (MSDS = Material Safety Data Sheet). Op deze VIB's staan onder andere de risico's, te treffen voorzieningen en productsamenstelling, die voor iedere klant van belang zijn om met deze producten te kunnen werken.

Lees meer...


Veiligheidsinformatiebladen kunt u bij uw Mastermate-vestiging opvragen, op de website van MSDS of de website van EZ-base. Voor deze websites is een inlogcode vereist.

Wijziging gevaarsymbolen verpakkingen
In Europees Verband is een verordening aangenomen, die bepaalt dat in heel Europa alle gevaarsymbolen hetzelfde dienen te zijn. Ook de gebruiksaanwijzing met risico- en safetyzinnen wordt gestandaardiseerd.

Dit betekent dat er onder andere nieuwe symbolen op de verpakkingen komen te staan. Het gevolg van deze verordening is dat gevaarlijke stoffen met ‘oude’ symbolen, na 2017 niet meer mogen worden verkocht. Mastermate heeft haar bedrijfsprocessen, naar aanleiding van deze verordening, reeds aangepast en is klaar voor de toekomst!

Wilt u meer informatie over het Arbo-beleid van Mastermate, neem dan contact op met onze KAM-manager door een mail te sturen naar kam@mastermate.nl.