buildingcontrol-grijs.jpg
Bespreek voor omvangrijke bouwprojecten uw tekeningen al in de ontwerpfase met Mastermate, dan kunnen wij een besteklijst voor u maken en geven een advies over de benodigde artikelen. Hierdoor worden globale stelposten voorkomen of kan al een meer op de behoefte afgestemde oplossing worden geformuleerd.

Onderwerpen die in deze fase vaak aan de orde komen zijn:
  • ventilatieoplossingen
  • vluchtwegen versus in-/uitbraakwering
  • sleutelplannen
  • aanwezigheidsregistratiesystemen.
Daarnaast kunnen oplossingen worden aangereikt die bijvoorbeeld zorgen voor minder montagetijd, betere nastelbaarheid en minder problemen bij de afwerking.

Vraag om meer informatie bij uw vertegenwoordiger of vraag ernaar bij onze vestigingen.