glass-building.jpg
Veilig wonen en werken is een basisvoorwaarde geworden. Calamiteiten zoals brand, inbraak, bedreigingen en insluipingen zorgen voor veel onrust bij bewoners en medewerkers. In verkennende fases van renovatie- en of nieuwbouwtrajecten voor de zorg of voor corporaties staat het thema veiligheid dan ook hoog op de agenda, met als rode draad leefbaarheid, exploitatie, wet- en regelgeving en design.

In gebouwen spelen vragen als: wie mag er binnenkomen? Hoe gaan mensen naar buiten bij calamiteiten? Hoe maken we het onze gebruikers en bezoekers gemakkelijk? Hoe beschermen we onze bedrijfseigendommen? De geïntegreerde elektromechanische toegangscontrolesystemen van Building Control lossen dit soort vragen praktisch op. Uitgangspunt is altijd, zorg voor een goede balans tussen veiligheid, beveiliging en comfort van ontwerp tot en met de montage en onderhoud.

Merkonafhankelijk
Mastermate is merkonafhankelijk. Onze ervaring leert dat leveranciers aan 80 tot 90% van uw vragen, wensen en eisen tegemoet kunnen komen. Door het aan elkaar 'klikken' van verschillende oplossingen zorgen wij voor 100 % tevredenheid bij de eindgebruiker. Bekijk hier de informatie van leveranciers die wij u van harte aanbevelen. De rode draad in al onze oplossingen is elektromechanica. Hiermee kunnen we maximaal Veiligheid, Beveiliging en Comfort mogelijk maken.

 Veiligheid 

 Bescherming van personen.
Veiligheid gaat over mensen. Maar ook over bewoners, werknemers, klanten, bezoekers en patiënten. Iedereen heeft recht op een veilige  werk- en leefomgeving en  een veilige vluchtweg. Ingeval van brand of een andere calamiteit moeten mensen veilig, ongehinderd en snel een pand kunnen verlaten, ook  als het gaat om mensen  met een mobiliteitsbeperking. Kies voor elektromechanica die een veilig gevoel geeft! 

 Beveiliging   Bescherming van (on)roerend goed.
 Eigendommen hebben bescherming nodig. De toegang tot panden, kamers en ruimtes moeten voor onbevoegden niet mogelijk zijn.
 Maar de maatregelen moeten ook nog eens werkbaar zijn voor de gebruikers van de panden. Daarbij mag het verlaten van het pand op een ongeoorloofde manier ook
 niet mogelijk zijn. U wilt inbraak- en uitbraaksituaties voorkomen, pogingen registreren en eenvoudig kunnen ingrijpen als er wijzigingen optreden in het  beveiligingsprofiel. Ga dan voor techniek dat de beveiliging dient.
 Comfort  Voor domotica en luxe wonen.
 Verdergaande automatisering en technische innovaties maken het gebouwbeheer meer toegankelijk. Ook het gebruiksgemak = comfort voor de gebruikers van de  gebouwen wordt hoger. U ziet bijvoorbeeld in één oogopslag waar nog ramen openstaan, maar denk ook aan een waterdichte sleutelbeheeruitgifte en software die u  helpt om deuren op afstand te bedienen en te beheren.
 Of de elektrische installatie in huis schakelen met de tag van de voordeur, betalen in de kantine met uw toegangspas of bijvoorbeeld uw gordijnen automatisch laten
 sluiten ... De mogelijkheden zijn legio. Laat de technologie u helpen om comfortabel te kunnen wonen en werken.

Voordelen Building Control
 • altijd een merk-onafhankelijk advies
 • actieve ketensamenwerking met o.a. installateurs en architecten
 • eigen specialisten met veel vakkennis
 • er worden alleen kwaliteitsproducten toegepast
 • veel ervaring met netwerken / remote control
 • eigen projectenbureau
 • logisitiek afgestemd op de diverse bouwfases
 • eigen MontageService.

Film over Building Control
Bekijk de film over Building Control, waarin elektromechanische oplossingen een centrale rol spelen:.
Overzicht van elementen die wij toepassen om een totaal oplossing te creeëren:

 • Intercomsystemen
 • Elektrische sluitplaten
 • Elektromechanische vergrendelingen
 • Codesloten
 • Sleutelbeheer
 • Sluitplanbeheersoftware
 • Meerpuntssluiting met afstandsbediening
 • Motorcilinders
 • Elektronica in deurbeslag
 • Elekromechanische cilinders
 • Elektromechanische cilinders en toepassingen
 • Biometrie en mobiele telefoon
 • Draaideuraandrijving
 • Automatische deurautomaten
 • Elektrisch bedienbare ramen.
Referenties
Mastermate staat bekend om haar hang- en sluitwerkoplossingen, sluitplannen, vluchtwegoplossingen en techniek. Talloze scholen, ziekenhuizen en utiliteits- en woongebouwen zijn voorzien van toegangscontrolesystemen op basis van ons advies en onze producten. Enkele jaren geleden heeft Mastermate Building Control ontwikkeld. Daarmee waren we de eerste in Nederland.Wij kennen de markt, de fabrikanten en systemen en baseren daarop een breed en – heel belangrijk - merkonafhankelijk advies.

U krijgt van ons een no-nonsense advies dat past bij uw dagelijkse praktijk. Uw behoefte is ons uitgangspunt, dat willen we adequaat in kaart brengen. Het vertrekpunt is vaak een bezoek aan één van onze Building Control Experience Centers, waar bijvoorbeeld simulaties en praktijkopstellingen mogelijk zijn.  Wij hebben drie Building Control Experience Centers in Nederland. Opdrachtgevers, architecten, aannemers en woningbouwverenigingen zijn van hart welkom om zich hier merk-onafhankelijk te oriënteren op de mogelijkheden die in hun praktijk toepasbaar zijn.

Adviesfase en Building Control Experience Centers
Om u een goed advies te geven staan natuurlijk onze Building Control Experience Centers tot uw beschikking. Maar een goed advies bestaat in eerste instantie uit een goed gesprek met onze specialisten. Zij zijn expert in goed luisteren naar de opdrachtgever, eindgebruiker, de exploitant van het gebouw en eventuelen andere betrokken partijen. Daarna maken zij een inschatting van de technische opties, waarmee u uw pand kunt beveiligen precies zoals u dat wilt en dan houden we het ook nog een praktisch ook. Daarna komt u naar een van onze Building Control Experience Centers waar u het advies kunt nabootsen. Zo krijgt u perfect zichtbaar of de oplossing past bij uw processen.

Ontwerpen en engineering
Building Control staat ook voor de controle over het bouwproces dat tot uw pand leidt. Het is belangrijk ten tijde van het ontwerp van het pand of tijdens de verbouwingsplannen al aandacht te geven aan de functie die alle deuren moeten vervullen. 

Werkt u als ontwerper of in een soortgelijke functie zoals bouwkundig tekenaar, architect, calculator of bestekschrijver? Dan komen in deze fase van uw bouwproject tal van wensen en eisen naar voren. Mastermate wil hierbij uw partner zijn en kan u helpen bij al die wensen en eisen. 

Wij houden de nieuwste productontwikkelingen bij. Ook weten we wat de meest recente eisen zijn en welke actuele toepassingen en oplossingscombinaties mogelijk zijn. Daarom kunnen we u goed adviseren.In de ontwerpfase kunt u bij ons terecht voor informatie en voorlichting over bijvoorbeeld bevestigings-, raam- en ventilatietechniek, maar ook voor adviezen over Building Control en conventioneel hang- en sluitwerk.

Programma van eisen
Wij formuleren samen met u en/of de architect het 'programma van eisen' en verwerken dit in een functioneel en technisch ontwerp. Na de beslissingen hierover zorgen wij dat deze zaken in een bestek en in het sluitplan worden verwerkt en dat dit in de verschillende bouwtekeningen terechtkomt. Met het advies dat wij geven in combinatie met onze kennis van het bouwproces kunnen wij zorgen dat de functie van de deuren zoals deze door u zijn geformuleerd ook gegarandeerd blijft op het moment dat uw plannen door de aannemer en installateur worden uitgevoerd. Wanneer er door budgettaire redenen aanpassingen moeten worden doorgevoerd in het 'programma van eisen', laten wij de gevolgen daarvan zien en adviseren u over de 'second-best'-oplossing.

In deze fase komen ook aan de orde komen:
 • ventilatieoplossingen
 • luchtdicht bouwen
 • vluchtwegen en in- en uitbraakwering
 • sleutelplan (hiërarchie en aanwezigheidsregistratiesystemen).
Daarnaast zorgen we dat u:
 • minder montagetijd nodig heeft
 • uw geïnstalleerde producten beter kunt nastellen
 • en minder problemen heeft bij de afwerking.
In het bestek betrekken we zowel de bouwkundige als de elektrotechnische elementen. Zo is in een vroeg stadium al duidelijk wat nodig is voor een optimaal eindresultaat. Onze aanpak zorgt ervoor dat u als opdrachtgever tevreden bent, maar betekent ook dat de aannemer en installateur minder faalkosten heeft.

Standaardisatie
Iedere vastgoedbezitter wil graag: een mooie eenduidige uitstraling en een perfect functionerend en harmoniërend geheel. Ook wat betreft het hang- en sluitwerk. Graag helpen we u met het samenstellen van uw eigen hang- en sluitwerkconcept. We integreren de drie begrippen comfort, veiligheid en beveiliging tot één geheel en verliezen het design niet uit het oog. Zo komen we tot een optimale oplossing voor u of uw opdrachtgever. Nooit meer deurkrukken die een paar jaar na de bouw al vervangen moeten worden. Nooit meer een haastige planning die in de weg zit of een optie die niet meer mogelijk is doordat deze niet in de eerdere planning opgenomen is. In samenspraak met de belanghebbenden bepalen we eenmalig welke scharnieren, sloten, bouwbeslag, deurdrangers, cilinders, toegangscontrole en toebehoren we toepassen. Dit resulteert in een optimaal uitgewerkt plan dat u later niet voor vervelende verrassingen stelt. Wij zorgen daarna dat het concept ook uitgevoerd wordt.

U bespaart tijd en moeite omdat u niet iedere keer alles opnieuw hoeft uit te zoeken en de bestekteksten gewoon opnieuw kunt gebruiken. Ook bespaart u later tijd en geld in onderhoud.

De technische dienst hoeft immers minder vaak hang- en sluitwerk te vervangen, omdat het hang- en sluitplan goed was en alles dus perfect is afgestemd op uw situatie. En als ze al iets moeten vervangen, kunnen ze dat efficiënt doen. Ze kennen de producten en hebben ervaring met de montage. Ook kunnen ze van de meest voorkomende producten een beperkte voorraad aanhouden, zodat ze niet iedere keer op en neer naar de groothandel hoeven. Dit alles is uiteraard ook gunstig binnen de Total Cost of Ownership-gedachte.

Participatiemaatschappij
De maatschappij verandert. Vergrijzing, individualisering en mobiliteit veranderen de woonbehoefte van mensen. Ook de overheid stuurt aan op een participatiemaatschappij, waardoor ouderen steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen. In de komende jaren zullen steeds meer woningen moeten worden aangepast aan deze veranderende woonwensen. Mensen die minder mobiel worden hebben bijvoorbeeld behoefte aan zelfontgrendelde sloten of deurautomaten, waardoor ze gemakkelijker hun woning in en uit kunnen.

Wij leveren een breed pakket aan producten waarmee woningen op deze manier kunnen worden 'opgeplust'. Het is belangrijk om al in de ontwerpfase rekening te houden met de toekomstige woonbehoefte. Dan zijn woningen later tegen geringere kosten aan te passen. Zo kan het slim zijn om bij de bouw standaard de slotkast al uit te frezen, voor simpele of voor seniorensloten. Of om alvast bekabeling aan te brengen bij toegangsdeuren, zodat later gemakkelijk deurautomaten geplaatst kunnen worden.

Remote control
Door de toepassing van elektronica in toegangscontrole zijn er mogelijkheden ontstaan om het 'sleutelbeheer' op afstand te doen. In de praktijk kent Remote Control twee facetten: het kunnen aanpassen van de functie van een deur op afstand en het kunnen toepassen van de functie van een deur op afstand (openen, sluiten).

Remote control is handig voor bijvoorbeeld:
 • de zorg kent een aantal specifieke behoeften die voortvloeien uit bijvoorbeeld de mate van zelfstandigheid, mobiliteit of zelfdestructiviteit van de cliënten
 • grote instellingen als meer flexibiliteit nodig is voor de tijdelijke toegang van incidentele bezoekers
 • woningcorporaties hebben een groeiende behoefte aan uniformiteit voor mechanische toegangscontrolesystemen voor de buitenschil van appartementencomplexen.
MontageService
U staat, als opdrachtgever, centraal bij onze Building Control adviezen over elektronisch hang- en sluitwerk. Naast het leveren van elektromechanica kunt u al uw montagewerkzaamheden voor deze oplossingen aan onze MontageService uitbesteden. Met onze ervaren monteurs verzorgen wij het monteren van de geadviseerde oplossingen. Voortaan is alles in één hand, van advies, levering en montage, tot service en onderhoud.

We hebben gemerkt dat veel partijen in de markt moeite hebben met het monteren van producten zoals deurautomaten, motorsloten of elektromechanische toegangscontrolesystemen. Als technische groothandel hebben wij een jarenlange ervaring opgedaan met het advies bij de montage en installatie van deze producten en kennen de technische ins- en outs door-en-door. Hierdoor zijn wij in staat om complexe systemen snel operationeel aan u op te leveren.

MontageService zorgt dat alle deuren in het gebouw de functie vervullen en blijven vervullen, zoals geformuleerd in het functioneel en technisch ontwerp.

Brochures

Wilt u meer lezen over de diverse Building Control-mogelijkheden, lees dan verder in de brochures:
Ervaar innovatie
Veilige innovatieve oplossingen
Remote Control.
Bekijk ook onze andere brochures >> 

Adviseurs
Ga eens een gesprek aan met de Mastermate Building Control specialisten. Stuk voor stuk mensen met ervaring in de zorg, die de vertaalslag van theorie naar de praktijk goed kunnen maken. In de adviesfase beschikken wij over de mogelijkheid u de oplossingen waarvoor u kiest te laten ervaren. Maak daarom kennis met de uitgebreide mogelijkheden van toegepaste elektromechanica in onze Building Control Experience Centers, zodat u zich een uitstekend beeld kunt vormen van de uiteindelijke praktijk.

Maak eens een afspraak en kom naar een van de drie landelijke Mastermate Building Control Experience Centers. Kijk op deze pagina of stuur een mail naar buildingcontrol@mastermate.nl.