buildingcontrol-grijs.jpg

De CO2-footprint is een meetinstrument om de impact van onze activiteiten te meten op het milieu en voornamelijk klimaat verandering! Het is gerelateerd aan de uitstoot van alle broeikasgassen die Mastermate veroorzaakt door bijvoorbeeld: productie, transport, verwarmen en natuurlijk het maken van energie met fossiele brandstoffen. De CO2-footprint is een meting van alle broeikasgassen en wordt vertaald naar een CO2- equivalent. CO2-footprint is een milieumaat voor het bedrijfsleven. Ook Mastermate maakt aan de hand van haar CO2-footprint zichtbaar hoeveel CO2 de Mastermate-vestigingen uitstoten. Bekijk hier de CO2-footprint van Mastermate

Digitaal factureren
Digitaal factureren biedt de bouwkolom veel voordelen en levert een bijdrage aan de reductie van onze CO2-footprint. Het digitaal factureren zorgt vooral voor snelle verwerking van facturen voor alle betrokken partijen. U, Mastermate en andere externe betrokken partijen besparen hiermee tijd, portokosten, papier, enveloppen en archiefruimte. Mastermate stimuleert dan ook het digitaal facturen en benadert actief haar klanten om factureren digitaal te mogen aanbieden. Wilt u digitaal facturen aan ons of wilt u uw facturen voortaan van Mastermate digitaal ontvangen, stuur dan een mail naar info@mastermate.nl.

Wilt u meer informatie over de CO2-footprint en Mastermate, neem dan contact op met onze KAM-manager door een mail te sturen naar kam@mastermate.nl.

Een handig overzicht van alle door Mastermate behaalde certificaten vindt u hier.