glass-building.jpg

Met deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen ons bedrijf. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3. Mastermate zal ieder (half) jaar haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A - INZICHT
Mastermate heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2015 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt jaarlijks opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C - Communicatie).

B - REDUCTIE
Mastermate heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C - COMMUNICATIE
Mastermate communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D - PARTICIPATIE
Mastermate neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief (Nederland CO₂-neutraal).
Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Mastermate:

Certificaat CO2-prestatieladder

F511_Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3


Documenten CO2-prestatieladder 2016
• F601 CO2-Managementplan
• F602 CO2-reductieplan 2016
• F612 Communicatiebericht.

Documenten CO2-prestatieladder 2017
 F601 CO2-Managementplan 2017
• F602 CO2-reductieplan 2017
• F612 Communicatiebericht 2017

Documenten CO2-prestatieladder half 2018
 F601 CO2-Managementplan half 2018
• F602 CO2-reductieplan half 2018
• F612 Communicatiebericht half 2018
F510 CO2-footprint half 2018

 

. .

Database Duurzameleverancier
Wij staan als Mastermate geregistreerd in de database van 'Duurzameleverancier.nl', waarmee leveranciers hun duurzame inspanningen aantoonbaar kunnen maken. Bekijk hier het actuele overzicht van onze certificaten.

Ook digitaal factureren biedt de bouwkolom veel voordelen en levert een bijdrage aan de reductie van onze CO2-footprint. Het digitaal factureren zorgt vooral voor snelle verwerking van facturen voor alle betrokken partijen. U, Mastermate en andere externe betrokken partijen besparen hiermee tijd, portokosten, papier, enveloppen en archiefruimte. Mastermate stimuleert dan ook het digitaal facturen en benadert actief haar klanten om factureren digitaal te mogen aanbieden. Wilt u digitaal facturen aan ons of wilt u uw facturen voortaan van Mastermate digitaal ontvangen, stuur dan een mail naar info@mastermate.nl.

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder en Mastermate, neem dan contact op met onze KAM-manager door een mail te sturen naar kam@mastermate.nl. Of bekijk hier de website van de CO2-prestatieladder.

Een handig overzicht van alle door Mastermate behaalde certificaten vindt u hier.