buildingcontrol-grijs.jpg

Het kwaliteitssysteem KeurTec multisite-certificering staat voor kwaliteit in de meest brede zin van het woord. Het is een branche specifiek kwaliteitssysteem en een afgeleide van de ISO-9001 norm.

Alle bedrijfsprocessen worden meerdere keren per jaar onderworpen aan interne en externe audits, waaronder:

 • managementbeleid
 • klachtenbeheersing
 • leveringsbetrouwbaarheid
 • inkoop- en verkoopbeleid
 • opslag- en transportbeleid
 • ondersteunende processen zoals personeels-, Arbo- en milieubeleid.


Enkele belangrijke onderdelen in de KeurTec-norm zijn:

 • verplichte branche-opleidingen (COVIJ) en productinformatietrainingen voor de verschillende functies in de technische groothandel
 • permanente aandacht voor de houdbaarheid van onze producten om de kwaliteit van producten te garanderen
 • verhoging van klanttevredenheid door onderzoek en training medewerkers.


Mastermate en kwaliteit

Mastermate heeft een actief kwaliteitsbeleid wat een impuls geeft aan de eigen organisatie qua structuur en systematische benadering in de bedrijfsvoering. Hiermee wil Mastermate zich onderscheiden van de markt en zijn alle Mastermate-vestigingen gecertificeerd volgens de KeurTec multisite-certificering. U vindt het KeurTec-logo bij de ingang van elke Mastermate-vestiging. website-logo-KeurTec

KeurTec-certificaat

U kunt het KeurTec-certificaat van Mastermate hier inzien.

Meer KeurTec-informatie
Kiwa certificeert voor KeurTec de multisite-certificering. Voor de groothandel voor de bouw en industrie is een certificatieschema opgesteld. Indien u meer wilt weten over het certificatieschema, lees dan hier verder in deze pdf. Ook de KeurTec-norm is door Kiwa vastgelegd, bekijk hier deze normering. Op de website van KeurTec vindt u meer informatie over het branchekeurmerk.

KeurTec-film over Mastermate en Pijnenburg Bouw en Industrie uit Tilburg:

 

Mastermate en houdbaarheid
Een groot aantal artikelen die Mastermate voert is onderhevig aan veroudering, door onder andere temperatuursinvloeden en de blootstelling aan Ultravioletlicht (UV). Mogelijke gevolgen van veroudering kunnen zijn: de afname van lijmsterkte, onvoldoende hechting van producten aan de ondergrond en slechte verwerking tijdens het aanbrengen.


Houdbaarheid
De houdbaarheid van producten worden bij Mastermate periodiek gecontroleerd. Dit vindt onder andere plaats bij inkomende goederen, tijdens opslag in het distributiecentrum en bij de voorraadhoudende (showroom) locaties van Mastermate. Het voorkomen van producten met een verlopen houdbaarheid verhoogt de kwaliteit tijdens verwerking in het bouwproces, voorkomt het onnodig vernietigen van producten en is minder belastend voor het milieu.

THT-beleid
Mastermate voert een actief beleid ter voorkoming van de verkoop van producten met een verlopen houdbaarheid. Dit beleid is onder meer verankerd/vastgelegd door een procedure in ons kwaliteitshandboek overeenkomstig KeurTec. Dit THT-beleid vertaald zich voor Mastermate in de onderstaande standpunten:

·         Leesbaarheid verloop:
Om producten met een houdbaarheid te kunnen controleren, dienen de producten te zijn voorzien van een duidelijke, leesbare houdbaarheidsdatum of een lot- of batchnummer waaruit de datum op te maken is.

·         Uitgangspunt minimale houdbaarheid:
Bij binnenkomst dienen producten, door de leveranciers van Mastermate, te worden afgeleverd met een minimale houdbaarheid van 75%. Voorbeeld: het product is 12 maanden houdbaar, dan moet het product nog 9 maanden houdbaar zijn bij binnenkomst vanuit de leverancier. Voldoen geleverde producten niet aan de 75%-regel, dan behoudt Mastermate het recht om de producten terug te sturen naar de  leveranciers of producent.

·         Periodieke controle:
De borging van het THT-beleid is de periodieke controle van producten met een houdbaarheidsdatum. Deze controle vindt altijd plaats bij binnenkomst van de goederen en eens per kwartaal voor producten die in het distributiecentrum en op de locaties van Mastermate op voorraad liggen.


Prestatieverklaring – Declaration of Performance (DoP) – CE-markering

Veel producten die in de Europese Unie worden verhandeld zijn voorzien van een CE-markering. De twee letters staan voor "Conformité Européenne", wat zoveel betekent als: "in overeenstemming met de Europese regelgeving" en geeft informatie over de kwaliteit van een product. Producten met een CE-markering mogen vrij verhandeld worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Met ingang van 1 juli 2013 is de Construction Products Regulation (CPR) in werking getreden in de gehele Europese Unie. Deze regeling vereist dat alle bouwproducten, met een geharmoniseerde norm of Europese Technische Goedkeuring (ETA), van een CE-markering zijn voorzien en geleverd worden met een prestatieverklaring.


In een prestatieverklaring (= DoP = Declaration of Performance) staat hoe een bouwproduct presteert op:

 • de essentiële kenmerken van het product (ofwel producteigenschappen)
 • de mogelijke toepassingen in een bouwwerk.


Mastermate en DoP

Fabrikanten dienen een prestatieverklaring ter beschikking te stellen aan leveranciers en eindgebruikers. Deze verklaringen, die Mastermate ontvangt van haar leveranciers, kunt u bij uw regionale Mastermate vestiging opvragen. In de ontwikkeling naar het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen, zien we dat steeds meer fabrikanten deze aanbieden op hun website of op de website van EZ-base. Voor deze websites is een inlogcode vereist. Mocht u vragen hebben omtrent de Prestatieverklaring, neem dan contact op met uw Mastermate-vestiging.

Aanvullende informatie over de Prestatieverklaring vindt u op de website van de Rijksoverheid.