glass-building.jpg

Inspectie SZW handhaaft op naleving van de Arbowet. In juni 2015 gaat het project 'Rolsteigers, ladders en trappen in de binnenstad’ van start. Inspecteurs controleren drie weken lang in binnensteden op het veilig opbouwen en gebruiken van rolsteigers, ladders en trappen. Daarnaast zal worden gekeken naar de aanwezige keuringscertificaten. Bij vergelijkbare controles in 2014 werden in 74% van de gevallen één of meer overtredingen geconstateerd.

VESTIGINGEN

mastermate-vestigingen-landkaart