glass-building.jpg


Op initiatief van Mastermate heeft er op woensdagochtend 14 oktober jl. een tweede overleg plaatsgevonden bij de Vertaz en VNO-NCW in Den Haag. De volgende partijen waren aanwezig: Vertaz, VNO-NCW, EZ-base, Isero, Polvo en Mastermate. 

Er is naar oplossingen gezocht voor het gezamenlijke probleem in de branche; het verplicht en actief verstrekken van veiligheidsinformatiebladen en DoP’s (CE-prestatieverklaring). Wanneer u een product afneemt wat geclassificeerd staat als een gevaarlijke stof of bouwproduct, dient u vanaf juni 2013 een veiligheidsinformatieblad of een CE-prestatieverklaring te ontvangen. Een veiligheidsinformatieblad of CE-prestatieverklaring is een soort bijsluiter, zoals we deze kennen bij medicijnen van de apotheek. 

Op dit moment kunnen alle marktpartijen nog niet voldoen aan deze verplichting, door het ontbreken van een uniforme database waarin alle producenten/leveranciers de vereiste documenten moeten uploaden. Bent u zelf op zoek naar een DoP of een veiligheidsinformatieblad? Op www.certificaten.org worden de verplichte certificaten van bouwproducten gemakkelijk en overzichtelijk aangeboden. Op deze website zijn verplichte documenten als DoP-certificaten, veiligheidsinformatiebladen en CE-markeringen gemakkelijk (en gratis) te vinden. 

De handhaving op de actieve verstrekking, die voortkomt uit de Europese REACH-verordening en de CE-markering, wordt uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

VESTIGINGEN

mastermate-vestigingen-landkaart