buildingcontrol-grijs.jpg
Veel producten die in de Europese Unie worden verhandeld zijn voorzien van een CE-markering. De twee letters staan voor "Conformité Européenne", wat zoveel betekent als: "in overeenstemming met de Europese regelgeving" en geeft informatie over de kwaliteit van een product. Producten met een CE-markering mogen vrij verhandeld worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Met ingang van 1 juli 2013 is de Construction Products Regulation (CPR) in werking getreden in de gehele Europese Unie. Deze regeling vereist dat alle bouwproducten, met een geharmoniseerde norm of Europese Technische Goedkeuring (ETA), van een CE-markering zijn voorzien en geleverd worden met een prestatieverklaring.

In een prestatieverklaring (= DoP = Declaration of Performance) staat hoe een bouwproduct presteert op:
  • de essentiële kenmerken van het product (ofwel producteigenschappen)
  • de mogelijke toepassingen in een bouwwerk.
Mastermate en DoP
Fabrikanten dienen verplicht per 1 juli 2013 een prestatieverklaring ter beschikking te stellen aan leveranciers en eindgebruikers. Mastermate is geen producent, maar een technische groothandel. In deze hoedanigheid is Mastermate niet verplicht om DoP-verklaringen te maken. Veel van onze leveranciers hebben wel deze verplichting. Deze verklaringen, die Mastermate ontvangt van haar leveranciers, kunt u bij uw regionale Mastermate-vestiging opvragen. Mocht u vragen hebben omtrent de prestatieverklaring, neem dan contact op met uw Mastermate-vestiging. Aanvullende informatie over de Prestatieverklaring vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Prestatieverklaringen voor de bouw
Bent u zelf op zoek naar een DoP of een veiligheidsinformatieblad? Op www.certificaten.org worden de verplichte certificaten van bouwproducten gemakkelijk en overzichtelijk aangeboden. Op deze website zijn verplichte documenten als DoP-certificaten, veiligheidsinformatiebladen en CE-markeringen gemakkelijk (en gratis) te vinden. Certificaten.org is gekoppeld aan EZ-base, de centrale productendatabase voor de bouwbranche. Voor www.certificaten.org heeft u een inlogcode nodig, aan te vragen bij www.certificaten.org.