glass-building.jpg

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Coöperatie Mastermate B.A. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Privacy
Een goed imago, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een professionele en succesvolle technische groothandel. Om de verschillende diensten die Mastermate aanbiedt zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten op de wensen van onze klanten, hebben we hier in sommige gevallen informatie voor nodig. Mastermate hecht een groot belang aan de privacy van gegevens en heeft dit in haar organisatie geborgd met:

• een privacystatement F285 Privacystatement

Contactgegevens

Coöperatie Mastermate B.A.
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming (FG)
Paramariboweg 99
7300 AN APELDOORN
KvK 30152933
privacy@mastermate.nl