buildingcontrol-grijs.jpg

De nieuwbouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IBG, en belastingdienst Groningen is een uniek project in Nederland. Het project is door DUO2, een samenwerkingverband van onder andere Strukton Bouw en Onderhoud en Ballast Nedam, aangenomen in een Publiek Privaat Samenwerkingsverband (PPS).

Bovendien is niet alleen de nieuwbouw, maar ook het ontwerp, de financiering, het beheer en het onderhoud aangenomen door DUO2; een zogenaamde DBFMO-aanpak. Dit alles voor een periode van 20 jaar. Dit heeft als gevolg dat er op een geheel andere manier wordt aangekeken tegen de functionaliteit en kwaliteit van de oplossingen die geboden worden. Duurzaamheid heeft tenslotte specifieke aandacht.

DUO2 maakt op veel gebieden gebruik van de service, het advies en de producten die Mastermate levert. In de opstartfase van de bouw is al gekeken naar het ontwerp en de engineering van zowel ruw- als afbouwoplossingen. In de ruwbouw is in samenwerking met Fischer en Gebr. Bodegraven gekozen voor specifieke verankeringsproducten die zowel de bouw als het onderhoud ten goede komen.

Voor wat betreft de afbouwfase is in samenwerking met Dorma, Artitec, Assa Abloy Nederland en Kaba gekeken naar oplossingen op het gebied van hang- en sluitwerk die snel en goed te monteren zijn, maar die bovendien ook duurzaam zijn in het gebruik. Veelal is daarbij uitgegaan van DIN Klasse 4, aangevuld met specifieke eisen op het gebied van materiaalgebruik.