glass-building.jpg

Uniek. Het is voor het eerst in de Haagse geschiedenis, en in het bijzonder binnen het stadsdeel Den Haag Zuidwest, dat een voormalig bejaardenhuis werd verbouwd tot een woon- en werkgebouw voor met name jong volwassenen.

In totaal zijn er 135 zelfstandige woonunits voor short stay. Haag Wonen zet zich al geruime tijd actief in voor de herstructurering en leefbaarheid in Den Haag Zuidwest en heeft, met haar partners, hoge verwachtingen van de toekomst van het nieuwe Vijverzicht.

Met de short stay voorziening (maximaal één jaar verblijf) komt Haag Wonen tegemoet aan verzoeken uit de wijk én aan de vraag van de gemeente Den Haag om in Den Haag Zuidwest huisvesting voor een mix van doelgroepen met, waar nodig, maatschappelijke begeleiding te realiseren.

Magic MixJong volwassenen, waaronder jongeren in opleiding, bijzondere doelgroepen (zoals begeleid wonen en gehandicapten) en vroegtijdige schoolverlaters krijgen binnen dit project de mogelijkheid te klimmen op de woonladder. Hiervoor krijgen zij zonodig begeleiding van diverse participerende maatschappelijke organisaties (o.a. Parnassia, Gemiva-SVG, RIBW, stichting LUNA).Voor jongeren in opleiding wordt nauw samengewerkt met de ROC Mon3aan onderwijsgroep en de TU-Delft.

Ook anderen kunnen voor tijdelijke woonruimte terecht in Vijverzicht. Zoals mensen in echtscheidingssituaties of uit brandpanden en arbeidskrachten die op tijdelijke basis in de regio aan de slag gaan. Door de tijdelijkheid van de huisvesting worden alle bewoners van Vijverzicht beschouwd als gasten en als zodanig behandeld, vergelijkbaar met een hotel. Bewoners met verschillende achtergronden worden niet geclusterd, maar juist ‘at rondom’ verspreid in het gebouw gehuisvest. Dankzij onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten in De Plint van het gebouw kunnen de gasten zich aan elkaar optrekken: de magic mix.

Om de hotelachtige functie te realiseren leverde Mastermate Den Haag een hotelkaartsysteem voor alle woningtoegangsdeuren en kaartlezers voor de centrale deuren. De opdrachtgever koos hiervoor vanwege het te verwachten hoge aantal mutaties. Er is gekozen voor een contactloze versie welke werkt met kaarten met de mifare techniek i.p.v. de versie met de traditionele magneetkaarten, hierdoor heeft men een comfortabelere bediening en zijn er geen problemen te verwachten van slijtage.