glass-building.jpg

Voor Villa Wilgaerden ging het om deurautomaten, vrij- loopdeurdrangers, elektronische deurtoegang inclusief paniekfunctie en aansturing van de deuren.

De zorg kent specifieke behoeften voortvloeiend uit de mate van zelfstandigheid, mobiliteit of zelfdestructiviteit van de cliënten, maar de eisen en wensen van de beheerder zijn belangrijk. Flexibiliteit en efficiency zijn kernbegrippen voor een praktische en veilige oplossing. Voor Villa Wilgaerden ging het om deurautomaten, vrij- loopdeurdrangers, elektronische deurtoegang inclusief paniekfunctie en aansturing van de deuren.


Geen producten maar merkonafhankelijke oplossingen
Plaats van handeling is Zorghotel Villa Wilgaerden in Hoorn, waar vorig jaar zomer Mastermate werkzaamheden verrichtte op het gebied van Building Control. Ook voor de locatie Avondlicht werd Mastermate ingeschakeld. Er was sprake van veel gecompliceerde parameters. Matthé Laan, hoofd dienst, gebouwen en installaties bij de zorggroep: "Wij hebben met veel potentiële leveranciers gesproken, maar we slaagden niet. Bij Mastermate wel. De reden? Men denkt daar niet in producten maar vooral in merkonafhankelijke oplossingen."

"En daar zat de succesfactor," vervolgt Nico van Yperen, medewerker technische dienst. "We wilden af van het conventionele sleutelsysteem. Bovendien zochten we meer efficiency, ook voor onze medewerkers. We zijn zorgverleners. Dáár moeten we onze tijd aan besteden. Niet aan de zoektocht naar sleutels en sleutelbossen."


Testperiode

Nico van Yperen en Matthé Laan leggen uit dat er twee verschillende doelgroepen in de gebouwen wonen. "In Villa Wilgaerden ontvangen wij zorgbehoevenden die van een weekje vakantie genieten, tijdens hun ziekte of nog moeten herstellen na een operatie. In Avondlicht bestaat een groot deel van de cliënten uit dementerende ouderen.

Voor beide locaties was het van belang dat er een 'opmaat' systeem werd ontwikkeld waar iedereen goed mee uit de voeten kan. Het fijne aan de samenwerking met Mastermate was dat wij twee maanden konden testen, zonder dat er een verplichting was tot het plaatsen van een order. Wij zagen daarom dat deze leverancier zich wilde verdiepen in onze bedrijfsprocessen en daar dus ook een optimale oplossing voor wilde vinden." Volgens Rob Idema, verantwoordelijk voor de Mastermate-vestigingen in Zaandam en Amsterdam, is het van belang dat een leverancier begrijpt hoe alles ter plekke functioneert. "Al tijdens de voorgesprekken, maar ook tijdens een testperiode, probeer je te ¬ filteren. Het is onze taak nieuwe vragen op te roepen waar de gebruikers initieel niet bij stil hebben gestaan. Wij denken dat we op deze wijze invulling kunnen geven aan het creëren van een langetermijnrelatie. Daarbij opereren we vooral merkonafh ankelijk; eerst de analyse van het probleem. Pas aan het eind van het traject kijken we welke producten er in de markt beschikbaar zijn."


Specialisme

Rob Broens, projectmanager Building Control, vertelt dat daarbij ook kritische vragen over de toekomst worden gesteld. "Welke ambities heeft de klant voor de toekomst? Want met pasjes of tags behorende bij automatische toegangscontrole kun je nog veel meer. Dat is precies de reden waarom wij onze organisatie op specialismen hebben ingedeeld. Elke dag zijn wij actief in het vakgebied, weten wat er speelt en wat de ontwikkelingen zijn. Daar zit het geheim voor het beste advies." Nico van Yperen en Matthé Laan knikken. "We zijn tevreden over het eindresultaat. Kleine 'tussendoorprobleempjes' werden snel opgelost. Logisch toch, dat we nu met vier tevreden personen aan tafel zitten!"

Dit artikel is eerder verschenen in de Mastermail voorjaar 2012.