buildingcontrol-grijs.jpg

De Inspectie SZW gaat vanaf 3 november gericht controleren op bouwlocaties op blootstelling aan kwartsstof door bouwvakkers.

Bosch heeft een universele stofafzuigingsoptie ontwikkeld voor alle borende machines. 

Inspectie SZW heeft een nieuwe tool ontwikkeld voor een betere voorbereiding op een inspectiebezoek!

Bijna het gehele Festool-assortiment is door TNO getest en heeft de hoogst mogelijke score voor de TNO-Prestatietoets behaald.