buildingcontrol-grijs.jpg
Gegevens die u via de Mastermate-website of Mastermate-webshop verstrekt worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens kunnen worden opgenomen in een persoonsgegevensbestand. Mastermate conformeert zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Mastermate stelt deze informatie niet ter beschikking aan derden met uitzondering van die gevallen, waarbij er sprake is van een wettelijke verplichting, een rechterlijke uitspraak of ter bescherming van de rechten van Mastermate.