Brandveilig en functioneel toegangsbeheer in een zorgcomplex

Brandveilig en functioneel toegangsbeheer in een zorgcomplex

Als adviseur Building Control was ik betrokken bij een project van een groot zorgcomplex.

Centraal stond één deur met meerdere functies. Het lukte me alle functies en wensen te integreren in een brandveilige en functionele oplossing voor het toegangsbeheer.


De deur van een gesloten afdeling moet dicht blijven

De afdelingen psychogeriatrie van het zorgcomplex bestaan uit verschillende blokken van elk tien wooneenheden. Tussen deze blokken zit één deur. Die deur moet in principe dicht zijn. De PG-afdelingen zijn gesloten afdelingen. Het is niet de bedoeling dat cliënten zelf de afdeling kunnen verlaten. Deze deur werkt niet alleen als barrière voor cliënten. De deur is ook een brandscheiding die de verspreiding van vuur en rook vertraagt.


De deur moet open kunnen

Toch moet de deur open kunnen. Want de deur ligt op de vluchtroute vanaf twee zijden. Bij een brand of calamiteit in het ene blok, moet iedereen kunnen vluchten naar het andere blok. Daarbij kwam nog de volgende praktische wens van de zorginstelling. In de nacht vormen twee blokken één afdeling met één verpleegkundige. Die moest ’s nachts eenvoudig de patiënten kunnen bereiken. Dus moest de tussendeur ’s nachts open staan. Maar bij brand of een calamiteit moest de deur dichtvallen om weer als brandscheiding te fungeren.


Toegangsbeheer met een codeklavier, groene handmelder en vrijloopdranger

Het lukte me alle wensen samen te brengen in één oplossing voor het toegangsbeheer. De deur is uitgerust met een speciaal (mechanisch) slot, een elektrische sluitplaat, een elektrisch codeklavier, twee groene handmelders en een vrijloopdranger. Deze dranger is – zoals ik in mijn blog over drangers heb uitgelegd – aangesloten op de brandmeldinstallatie.


Resultaat: veiligheid overdag en ’s nachts

Overdag kunnen verpleegkundigen en bezoekers de deur ontgrendelen door een code in te voeren op het codeklavier. De patiënten kunnen de gesloten afdeling niet verlaten. Tijdens een noodsituatie kan iedereen in veiligheid gebracht worden. Want de deur kan handmatig worden ontgrendeld met een groene handmelder. Bij brand of stroomuitval ontgrendelt de deur automatisch. Dat heet fail safe: omdat de stroom wegvalt, kun je de deurkruk gebruiken. ’s Nachts staat de deur open, maar in geval van brand of stroomuitval valt de deur dicht. Daar zorgt de vrijloopdranger voor.

Onze klanten belonen ons met een 8,6
1638 beoordelingen
  • Het juiste advies voor u
  • Meer grip op uw bouwproces
  • Snel aan de slag!