Privacybeleid

Privacy


Een goed imago, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een professionele en succesvolle technische groothandel. Om de verschillende diensten die Mastermate aanbiedt zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten op de wensen van onze klanten, hebben we hier in sommige gevallen informatie voor nodig. Mastermate hecht een groot belang aan de privacy van gegevens en heeft dit op de volgende wijze in haar organisatie geborgd.


Contactgegevens

Coöperatie Mastermate

T.a.v. Functionaris gegevensbescherming (FG)

Paramariboweg 99

7300 AN APELDOORN

KvK 30152933

privacy@mastermate.nl


Privacystatement


Verwerkingsdoeleinden persoonsgegevens

Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor:

 • Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst;
 • Vanuit wettelijke verplichting;
 • Met toestemming;
 • Of gerechtvaardigd belang.


De doeleinden voor het verwerken van gegevens zijn omschreven onder het kopje gegevensbeheer.


Externe partijen

In sommige gevallen verstrekken we, waar nodig, gegevens aan externe partijen. Verkregen gegevens worden door externe dienstverleners uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Doorverkoop van gegevens aan externe partijen zal echter nooit plaatsvinden.

Overheidsinstanties en vanuit wettelijke verplichting worden alleen de noodzakelijke gegevens afgestaan.


De volgende externe partijen ontvangen, indien nodig, gegevens van Mastermate:

 • Postverwerkers;
 • E-mailverwerkers;
 • Drukkers;
 • Transporteurs;
 • Montage- en installatiebedrijven;
 • Betalingsproviders;
 • Bedrijven die het gebruik van de website analyseren;
 • Bedrijven die klantenservice via social media mogelijk maken;
 • Bedrijven die klantanalyses mogelijk maken (Data warehouse).


Opslag gegevens

De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden geformuleerd in dit statement. De bewaartermijnen zijn uitgewerkt onder het kopje gegevensbeheer. In verschillende applicaties worden gegevens verkregen en bewaard en zijn deze applicaties aan strenge regels verbonden. Gegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Unie.


Vragen of klachten

Neem contact op via privacy@mastermate.nl of via Autoriteit Persoonsgegevens


Gegevens wijzigen of wissen

U heeft altijd het recht uw gegevens in te zien, te rectificeren, te wissen en/ of een verzoek in te dienen uw gegevens over te dragen. Voor dergelijke verzoeken kunt u zicht richten tot privacy@mastermate.nl


De verleende toestemmingen tot het verwerken van uw gegevens kan te allen tijde op gelijke wijze worden ingetrokken. bepaalde gegevens mogen worden bewaard waar reeds toestemming voor is verleend, vanuit wettelijk oogpunt of belastingtechnische redenen.


Indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd met betrekken tot de bescherming van uw Persoonsgegevens of dat een actie met betrekking tot de voorwaarden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens onverenigbaar zou zijn met de bepalingen van onderhavig beleid en/ of de AVG, kunt u een klacht indienen door contact op te nemen via privacy@mastermate.nl. Indien wij er in goed overleg onverhoopt niet uitkomen kunt u zich tevens richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via hun webadres Autoriteit persoonsgegevens


Gegevensbeheer

Wij verzamelen de volgende gegevens met de volgende doeleinden:

 • Camerabeveiliging. Diverse vestigingen zijn voorzien van camera's in het belang voor klanten, Mastermate-medewerkers en producten. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld door een politie-onderzoek.
 • Wifi-netwerk. Alle vestigingen zijn voorzien van een Wifi-netwerk om gratis toegang te krijgen tot internet. De gegevens worden na een jaar verwijderd en worden alleen voor misbruik van het netwerk gebruikt.
 • Winkelaankopen. Gepinde aankopen (transactiegegevens) worden geregistreerd om de betaling tot stand te laten komen. Om belastingtechnische redenen is Mastermate verplicht om deze gegevens zeven jaar te bewaren.
 • Website. Mastermate maakt op Mastermate.nl gebruik van Cookies en andere technieken
 • Webshop. Online aankopen (transactiegegevens) worden geregistreerd om de betaling tot stand te laten komen. Om belastingtechnische redenen is Mastermate verplicht om deze gegevens zeven jaar te bewaren.
 • Mastermate-app. Bij gebruik van de Mastermate-app registreren we een IP of MAC adres en informatie over het gebruik van deze app. Deze gegevens worden een jaar bewaard om de app zo optimaal mogelijk te laten werken.
 • Nieuwsbrief. Informatie over nieuwe producten, ontwikkelingen, aanbiedingen of vaktechnische informatie wordt verspreid middels de Mastermate-nieuwsbrieven. We registreren hiervoor de naam en het e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard, totdat deze door de ontvanger worden afgemeld middels een hyperlink onderaan elke nieuwsbrief
 • Installatie en beheer van toegangscontrolesystemen. In dit kader krijgen wij, na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, de benodigde gegevens door om een digitale sleutel/ tag voor een gebruiker in te programmeren. Waar mogelijk vermijden wij daarin de opslag van persoonsgegevens en slaan wij alleen het ID-nummer op en de locatie waar de digitale sleutel betrekking op heeft. Deze gegevens worden bewaard, totdat de opdrachtgever een verzoek heeft ingediend tot het verwijderen van deze gegevens.
 • Openen van klantobjecten (woning, bedrijven, auto en kluizen) na verlies of defect van sleutel of andere toegangsmiddelen na registratie van persoonsgegevens en documentnummer identiteitsbewijs met toestemming van de opdrachtgever/klant. Deze gegevens worden bewaard, totdat de opdrachtgever een verzoek heeft ingediend tot het verwijderen van deze gegevens, tenzij er goede redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek. 
 • Social media. Mastermate maakt gebruik van social media om de nieuwste trends, vakinformatie en producten te delen. Voor het gebruik van het social media gaat ieder individueel akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Van de volgende social media platformen maakt Mastermate gebruik: WhatsApp, Facebook, Instagram en LinkedIn.
 • Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Salesfeed uit Hilversum. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen
 • Bezorging. Voor het afleveren van onze producten verwerken wij de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens en kunnen we gegevens delen met een erkende transporteur in Nederland. Waaronder naam, adres en telefoonnummer. Een erkende externe transporteur mag de gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst te kunnen uitvoeren.
 • Cookies. Zie cookiebeleid.
Onze klanten belonen ons met een 8,6
2019 beoordelingen