Veilige omgeving voor werknemers en klanten

Arbobeleid

Mastermate hecht aan een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers en klanten. Dit realiseren we door een actief arbobeleid en de ondersteuning van een VCA-certificering.

Een actuele risico-inventarisatie en een plan van aanpak worden minimaal twee keer per jaar met de betrokkenen medewerkers geëvalueerd. Om het veiligheidsbesef te vergroten vinden geregeld werkplekinspecties plaats op Mastermate-vestigingen en bouwlocaties. Ook worden alle arbeidsmiddelen periodiek geïnspecteerd en is kwaliteit, arbo en milieu een vast agendapunt bij elk werkoverleg. 


Mastermate maakt gebruikt van de digitale branche RIE van de Technische Groothandel en heeft alle locaties geïnventariseerd. Samen met de werknemers, die hierin een belangrijke bijdrage leveren, wordt het arbobeleid vormgegeven.


VCA-certificaat

Voor de locaties Apeldoorn, Delfgauw, Groningen en Eindhoven heeft Mastermate voor de afdelingen projectbureaus, Toegangstechniek en Service centers het VCA-certificaat behaald. Met deze certificering voldoen wij aan alle eisen omtrent Veiligheid, Gezondheid en Milieu en sluiten wij als organisatie aan op de vereisten die op een veilige bouwplaats van toepassing zijn.

Door het toepassen van veiligheidsplannen, het uitvoeren van werkplekinspectie, een gedegen instructie aan onze medewerkers en een actief opleidingsbeleid, dragen wij bij aan de veiligheid op de bouw- en werklocaties van onze klanten en opdrachtgevers.


Bekijk het VCA*-certificaat van Mastermate.


RI&E 

Om de volledigheid van de risico inventarisatie te laten toetsen, heeft een extern veiligheidskundig bedrijf de RI&E en maatregelen beoordeelt op volledigheid.


Wilt u meer informatie over hat arbobeleid van Mastermate, neem dan contact op met onze KAM manager. Stuur een e-mail naar kam@mastermate.nl.

Onze klanten belonen ons met een 8,6
2032 beoordelingen