Dit zeggen onze klanten

Met vertrouwen de toegang regelen voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Met vertrouwen de toegang regelen voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Antea Group en Mastermate werken samen aan de toegangscontrole voor het Park. Een partnership dat draait om leren, oefenen en vertrouwen.

Jakob Leidekker, Sander Lagendijk en Arno Olden praten opgewekt. Het gaat over de resultaten van de pilot voor het nieuwe toegangssysteem voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het afgelopen jaar heeft het drietal een proef gedaan met het elektronische toegangscontrolesysteem Winkhaus BlueSmart. De pilot is geslaagd, de sfeer is positief.


Minder sleutelbossen, toegangsbeheer verbeteren

Volgend jaar worden de deuren van het Dienstgebouw en de bijgebouwen van Het Park uitgerust met elektronische toegangscontrole. 150 medewerkers krijgen een elektronische sleutel. Een flinke stap. De mannen zijn er klaar voor. Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van Het Nationale Park: “De basis is vertrouwen. Vertrouwen in het toegangssysteem, vertrouwen in de samenwerking. Daar hebben we in geïnvesteerd. Als Park kunnen we ons nu richten op het stellen van kaders en hoe we met dit systeem ons toegangsbeheer verbeteren. De organisatie en de technische vragen laten we met een gerust hart over aan Antea Group en Mastermate.”

 

Als je kijkt naar de voorgeschiedenis, is dit écht een stap vooruit. “Tot 10 jaar geleden liepen de boswachters en jachtopzieners van De Hoge Veluwe rond als cowboys”, zegt Jakob gekscherend. “Ze waren behangen met sleutels. Aan sommige sleutelbossen hingen wel 50 sleutels. Voor meer overzicht in sleutelbeheer zijn we eerder al overgestapt naar uniforme sleutels in gebouwen die vergelijkbaar zijn en het gebruik van hangsloten.”


Sturen wie toegang heeft tot gebouwen en terrein

Toch was dat niet dé oplossing voor de wens van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, namelijk: beter sturen wie toegang heeft tot zijn gebouwen en het terrein. Jakob: “In ons park ligt het Kröller-Müller Museum, één van de duurste gebouwen van Nederland. Vanuit het oogpunt van veiligheid wil je weten wie op welk moment het park in kan en in komt. Je wilt zicht op bewegingen bij de parkingangen. We wilden uniformiteit en gemak in toegangsbeheer en een systeem waarmee je op afstand de toegang regelt.”

 

Jakob riep daarom de hulp in van Sander Lagendijk, adviseur bouw van Antea Group. Dit ingenieursbureau voert sinds 2005 in opdracht van Het Nationale Park het vastgoedbeheer uit. Sander begreep de vraag van Jakob: “Het park is 5.400 hectare groot en de gebouwen van Het Nationale Park liggen verspreid over dit gebied. Heel logisch dat ze grip willen op de toegang.” Hij kende ook een mogelijke oplossing: “Mijn eerste gedachte was: het toegangssysteem van Winkhaus kan hier goed werken.” Sander leerde dit toegangssysteem kennen tijdens een eerder renovatieproject van Antea Group. Arno Olden, specialist toegangsbeheer van Mastermate, had bij die renovatie de aanleg van dit systeem gecoördineerd. Sander vroeg Arno daarom mee te denken.


Het toegangssysteem testen

Arno snapte waarom Sander aan Winkhaus dacht: “Het mooie van dit systeem is dat de gebruiker naar een centraal laadpunt moet gaan. Hier laadt hij de toegangsrechten op zijn sleutel. Met die sleutel kan de gebruiker vervolgens elektronische cilinders openen waarvoor hij rechten heeft. De beheerder programmeert de toegangsrechten en kan ze periodiek wijzigen. Het laadpunt is je controlemogelijkheid en veiligheidsgarantie. Het is een flexibel systeem, waarbij de beheerder aan het roer staat met het beheer van de sleutels.”

nationale park hoge veluwe jachtopziener laadpunt winkhaus De gebruiker gaat naar een centraal laadpunt. Hier laadt hij de toegangsrechten op zijn sleutel.

Sander en Arno stapten samen naar Jakob en adviseerden hem het toegangssysteem van Winkhaus. Jakob reageerde scherp, weet Sander nog: “Jakob zei: Jullie moeten zeker van de zaak zijn, want het gaat om een flinke investering.” Dus kwam er een pilot om te kijken of het toegangssysteem voldeed aan de wensen. Aan de pilot deed een kleine groep medewerkers mee: de jachtopzieners. Zij kregen sleutels met voorgeprogrammeerde toegangsrechten voor drie deuren van de dienstgebouwen. Op deze deuren werden elektronische cilinders gemonteerd. Arno adviseerde over de bouwkundige aspecten: de plaats van het laadpunt en de meest geschikte deuren.

 

Storing in de cilinder oplossen

De verwachtingen rondom de pilot waren hooggespannen. En er was dan ook grote verbazing toen er op een gegeven moment iets mis ging. Jakob: “Toeval of niet, al heel snel gaf één van de cilinders een storing. Daar gingen onze wenkbrauwen van omhoog.” Arno was ook verbaasd: “De cilinder gaf een storing die we nog nooit hadden gezien. Ik liet de cilinder meteen vervangen en gaf Winkhaus opdracht om de storingsmelding te onderzoeken.” Jakob ziet ook de positieve kant: “Bij een pilot hoop je dat je aanloopt tegen problemen. We zagen meteen hoe dit werd opgepakt. We konden het proces bij een storing goed inregelen.”


Wat wennen was, was het beheer van de toegangsrechten in de software, ontdekte Jakob in de pilot: “We denken als Park persoonsgericht in sleutelbeheer. Het systeem dwingt je om groepen mensen aan groepen deuren te koppelen.” Arno herkent die worsteling: “De pilot is een mooie manier om met dit systeem te leren werken. Daarom hebben we de beheerder goed begeleid, zodat ze bekend wordt met de software en het systeem goed kan inrichten.”

jachtopziener koeling nationale park hoge veluwe toegangscontrole De jachtopzieners deden mee aan een pilot van het toegangssysteem. Met deze pilot werd gekeken of het toegangssysteem voldeed aan de wensen van Het Nationale Park.

Het Nationale Park regelt met gemak toegang op afstand

De pilot liet zien dat het systeem deed wat Het Nationale Park wilde: met gemak toegang op afstand regelen. Jakob is enthousiast: “De verwachtingen die geschetst zijn, zijn waargemaakt. Het toegangssysteem werkt zoals we dat willen. Nu kunnen we kijken wat er nog meer mogelijk is. Mijn droom is dat je alle toegangen en deuren op Het Park met één sleutel kunt regelen.” Met een plaagstootje naar Sander: “Maar Sander gaat dan op de rem staan.” Sander grapt terug: “Wil je straks ook de kopieerapparaten bedienen met die sleutel?” En dan serieus: “Wij kijken naar het totaalplaatje: welke gebouwen en middelen wil je toevoegen aan het systeem zodat het toegevoegde waarde heeft? Arno komt tussenbeide: “Het systeem is heel flexibel. Als je wilt, kun je ook de bediening van de kopieerapparaten ermee regelen. En als Jakob zijn tractor wil starten met een sleutel van Winkhaus, kan dat ook.” De mannen lachen.

 

De toegang van gebouwen voor bezoekers

In 2021 staat de toegangscontrole van het Dienstgebouw en de bijgebouwen op de planning. Mastermate monteert de wandlezers en plaatst de elektronische cilinders. Er wordt al nagedacht over bredere toepassing van toegangscontrole. De slagbomen van Het Park en de bezoekersgebouwen kunnen in de toekomst ook worden toegevoegd aan het centrale toegangsbeheer. De uitbreiding gaat stap voor stap.


Jakob vergelijkt de aanpak met een olievlek die steeds groter wordt: “We zorgen voor een gecontroleerde uitbreiding van de toegangscontrole.” Sander ziet dat ook zo: “Het vertrouwen in de mogelijkheden van het toegangssysteem geeft een basis voor nieuwe planvorming.” Elke uitbreiding biedt kansen, vindt hij: “We leren op steeds grotere schaal werken met het systeem. We signaleren knelpunten sneller en kunnen ze sneller oplossen. Zo ontstaat steeds meer een geoliede machine. Met die ervaringen zijn we straks klaar om de toegang van essentiële gebouwen voor bezoekers goed en snel te regelen.”


Mastermate is maatschappelijk partner van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Ook interessant


Onze klanten belonen ons met een 8,6
1987 beoordelingen