Dit zeggen onze klanten

Optimale veiligheid voor Woonzorgcentrum Sutfene

Optimale veiligheid voor Woonzorgcentrum Sutfene

Multifunctioneel centrum vergt integrale benadering.

Wie voor de eerste keer binnenstapt in woonzorgcentrum Sutfene in Zutphen, zal zich afvragen af of hij op het juiste adres is. Zo bevinden zich beneden o.a. een RABO bank, een Grand Café, enkele winkeltjes, een kinderdagverblijf en andere faciliteiten waardoor je niet de indruk hebt in een zorgcentrum te zijn. Daar zat echter ook de uitdaging. Hoe breng je de toegangscontrole op het meest optimale beveiligingsniveau met zoveel verschillende gebruiksfuncties?


“wij wilden af van alle sleutelbossen”

Marjon Planqué, projectleider nieuwbouw en Tom Pijnappel, facilitair regisseur bij Sutfene. “Wij wilden af van alle sleutelbossen,” zegt Marjon. “En dus ga je op zoek naar digitale oplossingen. Initieel wilden we één systeem met hoogwaardige software voor toegangscontrole waarmee al onze ambities konden worden ingevuld: de optimale combinatie van een veilige verblijfsfunctie en het in het gebouw goed kunnen laten functioneren van alle maatschappelijke voorzieningen voor de buurt.”


Arno Olden, projectmanager vertelt: “Als je enerzijds de bewoners een optimaal gevoel van veiligheid wilt bieden, maar ze tegelijkertijd onderdeel van de maatschappij wilt laten zijn, dan is het inbedden van een goed toegangscontrole systeem essentieel. Daar moet je goed over nadenken. Immers, de buitenwereld mag niet zomaar en onbeperkt naar binnen. Maar bij een calamiteit moeten bewoners – psychogeriatrische patiënten –en medewerkers wel snel naar buiten kunnen vluchten.”


Analyse van de wensen

Arno legt uit dat het er daarbij vooral op aankwam om een ‘zeer goede’ analyse te maken van de wensen. “Die moet je dan afzetten tegen wat technisch kan. Daarnaast brachten wij alle betrokken partijen bij elkaar. Van de bouwkundig aannemer tot aan de zwakstroomspecialisten, de architect, de opdrachtgever en wijzelf dus. Dan is het goed luisteren naar wat iedereen kan en wil. We hadden een echte regisseursfunctie.” Volgens Tom is door die kritische interactie de toegangscontrole in Sutfene op een hoger niveau beland. “Wij hadden het niet zelf kunnen bedenken; toegangscontrole is immers een specialisme. Uiteindelijk is er wel gekozen voor twee systemen in plaats van één. Systemen behoren namelijk goed met elkaar te communiceren. Mastermate heeft ons daar prima over geïnformeerd en een alternatief voorgelegd. Soms moet je immers ook durven erkennen dat niet alles mogelijk is.”


1500 deuren in beheer

Arno is dan ook trots op de levering waarbij werd samengewerkt met leverancier Kaba Nederland; ruim 1.500 deuren zijn opgenomen in het toegangsbeheer. “Het interessante was bovendien dat we continu met voortschrijdend inzicht moesten werken; de technologische ontwikkelingen gaan immers voort, je moet flexibel zijn. De planvorming startte namelijk al een aantal jaren geleden. Daarnaast merkten we dat de opdrachtgever open stond voor onze kritische noot, gebaseerd op onze deskundigheid. Dat heeft het eindresultaat verbeterd. Het bewijs is in Sutfene geleverd.”


Oplossing

Qua toegangscontrole is er gekozen voor een combinatie tussen een virtueel en een online systeem. Het systeem is virtueel in de zin dat het pasje of de sleutel intelligent is waardoor men op een aantal centrale punten de rechten kan ophalen. Het systeem is online in de zin dat de genoemde oplaadpunten gekoppeld zijn aan een centrale database. Voor de verdere ontsluiting is gekozen voor een combinatie van het robuuste RVSbeslag van Artitec Proline en sloten uit de 2400-serie van Lips. Ook is ook gekozen voor een combinatie van vrijloopdrangers van Geze, die gekoppeld zijn aan een brandmeldcentrale, zelfvergrendelende antipanieksloten van Wilka en de al eerder genoemd elektronica van Kaba. Dit laatste is op de betreffende deuren geïntegreerd in het beslag.

Onze klanten belonen ons met een 8,6
1987 beoordelingen