CO2-neutraal

Energieneutrale vestigingen, schoon vervoer

CO2-neutraal
Mastermate gaat voor een CO2-uitstoot van nul procent in 2030. Dan zijn onze vestigingen energieneutraal en volledig van het gas af. We maken volledig gebruik van hernieuwbare energie en kiezen voor schoon vervoer. Ons wagenpark is helemaal overgeschakeld naar duurzame energiebronnen.

Het brandstofgebruik van onze auto’s en bussen zorgt voor een groot deel van onze CO2-uitstoot. Daarom heeft het verduurzamen van onze logistiek onze prioriteit. We schakelen over op vormen van schoon vervoer, zoals elektrische auto’s en bussen. De gebruikte elektriciteit van ons wagenpark is afkomstig van duurzame energiebronnen.


Energieneutrale vestigingen

In 2030 zijn onze vestigingen energieneutraal. Dit houdt in dat de panden gasvrij zijn en we alleen nog gebruik maken van hernieuwbare energie. We hebben normen voor nieuwe panden zodat die op termijn geen gas meer hoeven te gebruiken. En daarom halen we vestigingen en bedrijfspanden van het gas af. We meten onze CO2-uitstoot halfjaarlijks. Zolang onze vestigingen niet CO2-neutraal zijn, compenseren we onze CO2-uitstoot.