Duurzame bedrijfsvoering

CO2-neutraal in 2030

Duurzame bedrijfsvoering
Mastermate gaat voor een duurzame bedrijfsvoering: in 2030 zijn we CO2-neutraal. Dan zijn onze vestigingen energieneutraal en zijn we van het gas af. We maken volledig gebruik van hernieuwbare energie en kiezen voor schoon vervoer. We dringen onze afvalstromen en die van de bouw terug tot nul!

Naar CO2-prestatieladder, niveau 5

Mastermate heeft de CO2-prestatieladder, niveau 3. We kennen onze CO2-uitstoot, maar onze ambitie gaat verder: we streven naar niveau 5 op de CO2-prestatieladder. Dit houdt in dat we niet meer alleen onze scope 1 en 2 emissies meten, maar ook transparatnei willen in de scop 3 emissies. We werken aan openheid over de milieu-impact en herkomst van de producten van onze leveranciers. Samen met onze partners werken we aan transparantie in de keten en maken we de CO2-impact van producten en bedrijfsactiviteiten inzichtelijk.


Zero Waste en de afvalvrije bouwplaats

Zero waste staat voor het voorkomen van afval en behoud van grondstoffen door hergebruik. We dringen ons eigen niet-gerecycled bedrijfsafval terug naar 0%. Ook werken we samen met bouwbedrijven aan de afvalvrije bouwplaats in 2030. We verminderen verpakkingsmateriaal en helpen klanten bij het innemen van restproducten en klein afval.


Duurzame logistiek

Een emissievrij wagenpark realiseren en vervoerstromen optimaliseren: dat is voor ons de basis van duurzame logistiek. We stappen over op elektrische vormen van vervoer. Met track-systemen maken we onze logistiek steeds slimmer. Door het optimaliseren van onze vervoersbewegingen verminderen we het energieverbruik van ons wagenpark nóg verder.


Bekijk alle doelen van ons duurzaamheidsbeleid in deze animatie: