CO2-prestatieladder, niveau 5

Transparantie in de keten over emissies

CO2-prestatieladder, niveau 5
Mastermate wil zijn eigen CO2-uitstoot beperken en verder in de keten de CO2-uitstoot terugdringen. We werken met leveranciers en klanten aan het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot in de keten en transparantie over emissies. Doel: in 2030 voldoet Mastermate aan CO2-prestatieladder niveau 5.

Mastermate voldoet aan level 3 van de CO2-prestatieladder. We meten de CO2-uitstoot van onze organisatie en bedrijfsactiviteiten. We hebben inzicht in de CO2-uitstoot van ons elektriciteitsverbruik, gasverbruik en brandstofgebruik.

 

Meetbaar maken van CO2-uitstoot in de keten

We willen een duurzame technische groothandel zijn. En dus gaan we nog een stap verder. We willen we naast de scope 1 en 2 emissies ook de scope 3 emissies inzichtelijk maken. We willen voldoen aan niveau 5 van de CO2-prestatieladder. We werken aan het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot van emissies van derden (leveranciers). We roepen ketenpartners op tot samenwerking voor het meetbaar maken van de CO2-uitstoot in de keten.Inzicht CO2-uitstoot Mastermate

Het niveau waarop Mastermate omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3. Mastermate communiceert ieder (half)jaar haar energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen intern en extern. Mastermate heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2016 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt jaarlijks opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.


Bekijk de CO2-footprint van Mastermate vanaf 2016 tot heden.


CO2-reductie

Mastermate heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.


Communicatie

Mastermate communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.


Participatie

Mastermate neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief (Nederland CO2-neutraal). Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Het initiatief Nederland CO2-neutraal blijft ook! Mastermate participeert in het initiatief 'Cirkelstad'. Een regionaal initiatief tussen publieke en private ondernemers om te zoeken naar oplossingen over vraagstukken als circulariteit in de bouwsector.


Resultaten terugdringen CO2-uitstoot Mastermate

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Mastermate:Documenten CO2-prestatieladder half 2022


Documenten CO2-prestatieladder 2022


Documenten CO2-prestatieladder 2021

 

Documenten CO2-prestatieladder half 2021