Duurzame logistiek

Slim en schoon vervoer

Duurzame logistiek
Mastermate gaat voor duurzame logistiek. Ons doel is om in 2030 te voldoen aan CO2-prestatieladder niveau 5. Onderdeel hiervan is het verminderen van CO2-uitstoot als gevolg van brandstofverbruik. Hiervoor optimaliseren we onze vervoersstromen en gaan we voor een emissievrij wagenpark in 2030.

De eerste stap naar dit doel is inzichtelijk krijgen wat de huidige CO2-uitstoot is van onze transportbewegingen. Dit bepalen we door het type en de hoeveelheid brandstof, gemiddeld aantal gereden kilometers en de gemiddelde CO2-uitstoot en per kilometer in kaart te brengen.


Wagenpark vergroenen

Onze CO2-uitstoot kunnen we grotendeels verminderen door ons wagenpark te vergroenen. Op dit moment rijden de meeste wagens op benzine of diesel. Onze medewerkers rijden steeds meer elektrische auto’s, onze eerste twee elektrische bezorgbussen rijden rond. Ook bezorgen we in Beverwijk en Den Haag bestellingen met elektrische bakfietsen. Het doel is om uiteindelijk een volledig hybride en/of elektrisch wagenpark te realiseren. We maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen waardoor ons wagenpark gevoed wordt met groene energie. Daarnaast kijken we met een GPS-systeem naar de verschillende vervoersstromen. Met analyses richten we ons vervoer slimmer in en optimaliseren zo onze logistiek. Op die manier verminderen we ook het energieverbruik.