Maatschappelijke betrokkenheid

Vrijwilligerswerk en kwetsbare groepen helpen

Maatschappelijke betrokkenheid
Voor Mastermate is maatschappelijke betrokkenheid vanzelfsprekend. We steunen maatschappelijke doelen. Dit doen we met sponsoring, donaties aan stichtingen en vrijwilligerswerk. Ook zetten we onze vakkennis in via actieve lidmaatschappen bij platforms en netwerken.

We delen onze vakkennis met onderwijsinstellingen, sociale werkplaatsen of bijvoorbeeld met klanten en met sociale projecten. Onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om één dag per jaar vrijwilligerswerk te doen. Zo geven we gastlessen op scholen om bewustwording over de impact van duurzaamheid te creëren bij kinderen. Iedereen kan positief bijdragen op zijn eigen manier! Het vrijwilligerswerk loopt uiteen van samenwerkingen met de voedselbank tot het opknappen van algemene ruimtes van een stichting door een klusteam.


Kwetsbare groepen helpen

Mastermate vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan duurzame arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Dit doen we door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven binnen onze organisatie. Dit zijn zowel collega's met een arbeidshandicap zoals slechthorenden als collega's met psychosociale problemen. We werken daarbij actief samen met organisaties die ook een werkplek bieden aan deze kwetsbare doelgroep.