Duurzaam werkgeverschap

Betrokken bij jou en de omgeving

Duurzaam werkgeverschap
In 2030 staan we in Nederland bekend als één van de beste, meest betrokken werkgevers: dat is ons doel. Werknemers zijn bovengemiddeld tevreden. We zorgen voor het welzijn van medewerkers, financiële gezondheid, baanzekerheid en maatschappelijke betrokkenheid. Wij gaan voor duurzaam werkgeverschap!

Financiële gezondheid en werkgelegenheid

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers het naar hun zin hebben en blijven hebben. Hiervoor biedt Mastermate werkgelegenheid en doorgroeimogelijkheden aan mensen. We zijn financieel gezond, waardoor we zekerheid bieden en kunnen blijven investeren in duurzaamheid. Dit alles draagt bij aan een laag personeelsverloop.


Optimaal welzijn van medewerkers

Wij zien iedere unieke medewerker en bij Mastermate is plaats voor iedere unieke medewerker. Wij werken met elkaar samen en sluiten we niemand uit. Ons doel is om in 2030 in Nederland bekend te staan als één van de beste, meest betrokken werkgevers. Onze medewerkers zijn bovengemiddeld tevreden over Mastermate. We streven naar een ziekteverzuim en personeelsverloop dat ligt onder het gemiddelde van de branche. We investeren in de loopbaanontwikkeling van medewerkers en geven de persoonlijke ondersteuning die iemand nodig heeft. Wij zien je, we horen je en we zorgen voor elkaar.


Maatschappelijke betrokkenheid          

Mastermate bestaat uit betrokken familiebedrijven, die middenin hun regio staan. We vinden maatschappelijke betrokkenheid vanzelfsprekend. Daarom investeren we in maatschappelijke doelen én faciliteren we het delen van tijd en kennis door medewerkers. Via sponsoring, donaties aan stichtingen, vrijwilligerswerk en actieve lidmaatschappen bij maatschappelijke organisaties breiden we onze betrokkenheid de komende jaren verder uit. Onze medewerkers krijgen de kans om via vrijwilligerswerk hun vakkennis met hun omgeving te delen.


Bekijk alle doelen van ons duurzaamheidsbeleid in deze animatie: