buildingcontrol-grijs.jpg

Start bouw april 2010; oplevering derde kwartaal 2012. 

Bijzonderheden
‘Werken in het groen’. Het terrein ligt precies op de overgang tussen de hogere zandgronden van de Veluwe en de lager gelegen, meer klei- houdende akkerbouwgronden. De Veluwe dringt daardoor nu al met zijn uitlopers het terrein binnen. De visie op de buitenruimte is dat de Veluwe als het ware over het hele terrein geschoven moet worden, zodat dit landschapstype de beeldbepalende drager van het project wordt.

Belang Mastermate
Het leveren van mechanisch hang- en sluitwerk. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de oplevering van de Achmea Campus. Achter het bestaande Centraal Beheer Achmea-gebouw (met de grote telefoon in de voortuin), wordt de nieuwe campus gebouwd. De campus bestaat uit 4 gebouwen, te weten het Logistiek-, het Bos-, het Deck- en een ontmoetingsgebouw met vele vergaderzalen en het bedrijfsrestaurant.

De campus omvat ruim 62.000m² en heeft als thema ‘Werken in het groen’. Bijzonder aan het project is dat er zoveel mogelijk wordt getracht de uitstraling van de Veluwe te handhaven. Zo worden de parkeerplaatsen onder maaiveldniveau, in een parkeergebouw, gerealiseerd. Ook wordt het bestaande hoofdgebouw van Achmea gerenoveerd. 

In een totaal andere omgeving dan bijvoorbeeld de Randstad, kan Achmea hier haar eigen geschiedenis van architectuur en bouwen voortzetten en opnieuw een modern en origineel kantoorconcept realiseren. Op de Achmea Campus zullen in de nabije toekomst zo’n 5.000 medewerkers werkzaam zijn.

De architect had een bijzondere wens aangaande het hang- en sluitwerk. Mastermate Deventer heeft in samenwerking met Artitec de wensen van de architect geïnventariseerd, en speciaal voor het Achmea project een nieuwe beslag lijn ontwikkeld. Er is een uitstekende samenwerking tussen Architect, aannemer van Wijnen, leverancier Artitec en Mastermate Deventer.