buildingcontrol-grijs.jpg

De laatste jaren wijzigen de bouwregels vanuit Brussel en Den Haag regelmatig en ingrijpend. Onze RuwbouwService-specialisten houden de veranderende regels in het Bouwbesluit tot op de komma in de gaten en ondersteunen u in de ontwerpfase van uw bouw- en renovatieprojecten. 

De RuwbouwService-specialisten zijn expert in de vakgebieden:

  • verankering
  • energiezuinig bouwen ofwel luchtdicht bouwen
  • ventileren
  • brandwerende voorzieningen.

Voor een goed advies over alle normen, regelgeving, praktische begeleiding en logistieke mogelijkheden kunt onze brochure bekijken of:

direct een afspraak maken


.
Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan wetten en normen voor de bouw.  Als aannemer of renovatiespecialist wordt u geacht de inhoud te kennen. Veel regels zijn aangescherpt. Verantwoordelijkheid reikt nu tot na de oplevering. Jaren na dato kunt u nog aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als blijkt dat niet volgens de wettelijke regels is gebouwd.

Handige websites voor informatie over het Bouwbesluit:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012
www.bouwbesluitonline.nl/ 

Wat is EPG?
De energieprestatienorm (EPN) is 10 jaar terug geïntroduceerd en richt zich op de totale prestatie van de energiezuinigheid van een gebouw, in plaats van maatregelen die op zichzelf staan. Hiermee heeft Nederland al heel vroeg gekozen voor een systeem waarbij de bouwwereld zelf de energiebesparende maatregelen uitzoekt om tot de vereiste energieprestatie-coëfficiënt (EPC) te komen. Vanaf 1 juli 2012 geldt de EPG (NEN 7120) als nieuwe norm voor het bepalen van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. De energieprestatienorm van gebouwen (EPG) is een nieuwe, overkoepelende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De EPG geldt zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, winkels, ziekenhuizen en dergelijke).

Het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN) heeft de nieuwe norm op 15 april 2011 gepubliceerd. De EPG heeft daarbij het nummer NEN 7120 gekregen. Ook heeft de NEN nog twee andere nieuwe normen gepubliceerd, die allebei samenhangen met de EPG. Dit zijn de energieprestatie- norm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) (NVN 7125) en de ventilatienorm (NEN 8088-1). Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD). De EPG geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor de huidige ISSO-publicaties gelden.

Wat is EPC?
De EPG is iets anders dan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De norm EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen. Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC-berekening is onbeperkt geldig tenzij het pand ingrijpend gerenoveerd wordt. Voor nieuwe woningen geldt vanaf 1 januari 2015 een EPC-grenswaarde van 0,4. Bekijk projectvoorbeelden die de EPC-norm hebben gehanteerd op www.kennishuisgo.nl/voorbeeldprojecten.

Service en begeleiding
Wij staan bekend om onze uitstekende begeleiding, waar dat ook maar nodig is. Ook doen we zelf controles en geven voorlichting op de bouwplaats aan uw mensen en houden we, als u dat wilt, presentaties in uw bedrijf. Onze specialisten komen graag naar uw bouwplaats om bijvoorbeeld te laten zien hoe een kozijn luchtdicht afgeplakt moet worden. 

We kunnen u ook werk uit handen nemen door bijvoorbeeld een ankerplan te maken. In overleg met uw werkvoorbereider en constructeur leggen we in dat plan vast welke schroef, welk anker, welke boormachine, welke sleutel, welke sleutelwijdte, welk aandraaimoment en welk heupgereedschap uw timmerman of metselaar bij zijn werk nodig heeft.

ruwbouwservice luchtdichtbouwen
 
ruwbouwservice verankering


Verankeren en bevestigen
Ankerwerk en bevestigen in een vakapart, daar moet je veel verstand van hebben. Ankerwerk is de basis voor een veilig gebouw en staat voor een lange levensduur. Bij de uitvoering van het ontwerp speelt niet alleen de regelgeving een rol, maar komen ook natuurkundige aspecten kijken. Samen met onze leveranciers Demu, Fischer, Gebroeders Bodegraven en Tremco illbruck zoeken wij naar de beste oplossing voor uw bouwproject.

Ventilatietechniek
Goed ventileren is erg belangrijk. Een slechte binnenlucht kan gezondheidsklachten veroorzaken en veroorzaakt vochtproblemen in woningen. Wat veel mensen niet weten is dat goed ventileren energie bespaard. Veel huizen zijn tegenwoordig zo goed geïsoleerd, waardoor vocht en schadelijke stoffen binnen blijven hangen. Vochtige lucht is moeilijker op te warmen dan droge lucht. Een woning met een goede ventilatie (droge lucht dus) krijg je sneller warm.
Een tijdje het raam openzetten is niet voldoende. Mastermate geeft u graag ook advies over de beste ventilatiemethodes. Samen met onze partners Aralco en Duco hebben wij voor nagenoeg elke situatie de beste ventilatieoplossing.

Luchtdicht bouwen
Luchtdicht bouwen is voor velen een 'benauwde' term. Belangrijk is om luchtdicht bouwen niet te verwarren met een gebrek aan ventilatie. Bij luchtdicht bouwen is sprake van warmteverlies door 'ongecontroleerde' luchtstromen, bij ventilatie beheersen we het binnenklimaat in een gebouw door 'gecontroleerde' luchtstromen.

Via naden en kieren ontstaan ongewenste, ongecontroleerde luchtstromen. Energieverlies door verwarmde of gekoelde lucht die naar buiten stroomt is het gevolg. Maar ook andere problemen worden door luchtdicht bouwen voorkomen, zoals:

  • vochtproblemen door warme lucht die afkoelt en condenseert in de spouw
  • het minder goed renderen van hoogwaardige technische installaties.

Mastermate biedt een compleet concept voor het luchtdicht maken van gebouwen. Dit bestaat o.a. uit diverse hoogwaardige afdichtingsmaterialen voor het luchtdicht uitvoeren van aansluitingen en doorvoeringen in dak en gevel.

Brandveiligheid en vluchtwegtechniek
Denk bij brandveiligheid aan brandveilige afdichtingen, brandvertraging en brandwerendheid en bij vluchtwegtechniek aan aanduidingen en hang- en sluitwerk. Wij organiseren toolboxen of een thema evenement zoals de Brandveiligheidsdag, waarop we onze praktische kennis over dit onderwerp aan geïnteresseerden overdragen. En natuurlijk geven wij al in een vroegstadium van de bouw adviezen over het brandveilig opleveren van een pand.

Aan de hand van uw bouwtekeningen gaan wij aan de slag voor uw project, zodat u snel kunt starten met één duidelijk uitgewerkt voorstel. Stuur een mail naar ruwbouwservice@mastermate.nl.