Brandwerend afdichten? Dat hoeft u niet uit te besteden

Brandwerend afdichten? Dat hoeft u niet uit te besteden

Als ik met aannemers spreek over de brandwerende afdichtingen in projecten, hoor ik vaak dat ze deze werkzaamheden uitbesteden aan een gecertificeerd bedrijf.

Veel aannemers denken dat ze dit niet zelf mogen uitvoeren. Ten onrechte. Met de juiste producten en een professionele afwerking hoeft u het brandwerend afdichten echt niet uit te besteden.


Schakel in de brandveiligheid

Brandwerende afdichten is een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. Om een brand binnen een gebouw te beheersen, wordt het gebouw opgedeeld in compartimenten. De wanden en vloeren zijn de brandscheidingen van die compartimenten. Wil een gebouw brandveilig zijn, dan moeten de naden en voegen tussen die brandscheidingen brandwerend zijn afgedicht. Dat geldt ook voor de doorvoeren van kabels en leidingen die door wanden en vloeren lopen. De afdichtingen voorkomen dat brand zich binnen een bepaalde tijd naar de aangrenzende ruimte kan uitbreiden.


Het juiste product op de juiste plaats

Het toepassen van de juiste producten op de juiste plaats, daar draait het om bij brandwerend afdichten. De ondergrond en het soort doorvoering bepalen wat het geschikte product is. De afdichting van een aansluitnaad bij een massieve wand vraagt om een ander product dan een naad bij een systeemwand. En een metalen doorvoering gedraagt zich bij brand anders dan een kunststof doorvoering. Daarom bestaan er specifieke brandwerende producten voor specifieke situaties.


Purschuim: een goed voorbeeld van verkeerd gebruik

Een brandwerend product wordt getest op de weerstand die het biedt tegen vlammen en hitte. Zo’n product mag vervolgens alleen worden gebruikt voor de situatie waarin het is getest. Een goed voorbeeld van een product dat vaak verkeerd wordt gebruikt, is brandwerend purschuim. In de praktijk kom ik dit materiaal op allerlei plaatsen tegen. Doorvoeren van leidingen, luchtkanalen en zelfs kabelgoten. Maar brandwerend purschuim is getest op – en dus alleen bedoeld voor – het afdichten van naden tussen massieve wanden en vloeren. Wat er gebeurt als je een brandwerend product gebruikt voor een situatie waarvoor het niet is getest? Dan kan je de brandwerendheid niet garanderen.


Brandveiligheid vraagt om registratie

Behalve het toepassen van de juiste producten is het ook belangrijk dat een aannemer kan bewijzen hoe hij dat heeft gedaan. Hiervoor is het logboek. Dit is een registratie van de afgedichte naden en doorvoeringen en de producten die hiervoor zijn gebruikt. Het logboek moet ook de test- of classificatierapporten van de gebruikte producten bevatten. Met deze certificaten erbij ontstaat een sluitende bewijsvoering.


Afdichten leer je niet van een etiket

Een laatste aspect dat aandacht verdient bij brandwerend afdichten, is het verwerken van een brandwerend afdichtingsproduct ter plekke. Dat moet volgens de voorschriften van de producent gebeuren. Gebeurt dat niet, dan gaat dit ten koste van de brandwerendheid van de afdichting. De brandweer kan bij een controle de afdichting afkeuren. Of (en dat is veel erger) het kan ervoor zorgen dat een brand zich sneller kan uitbreiden dan voorzien. Daarom adviseren en trainen mijn collega’s en ik geregeld vakmensen op de bouw. Want afdichten leer je niet van een etiket. Zo leren we vakmensen hoe ze iedere voeg en doorvoering op de juiste manier moeten afdichten.

Onze klanten belonen ons met een 8,6
1987 beoordelingen