Vaknieuws

Kansen van ketensamenwerking in de bouw

Kansen van ketensamenwerking in de bouw

Ketensamenwerking is in de bouw een bekend fenomeen. Toch wordt deze werkwijze nog relatief weinig toegepast.

Uit onderzoek onder opdrachtgevers en aannemers blijkt bijvoorbeeld dat maar 41 procent van deze bouwpartijen aan ketensamenwerking doet. Een gemiste kans, want ketenintegratie heeft veel voordelen. Denk aan het terugdringen van faalkosten.


In de hele bouwketen

Ketensamenwerking is de samenwerking tussen partijen die aan eenzelfde product of proces werken. In de bouw gaat het dus over de hele bouwketen van opdrachtgever tot onderaannemer en van architect tot adviseur. Iedereen werkt samen aan hetzelfde einddoel: het bouwwerk. Idealiter is deze samenwerking projectoverschrijdend, waardoor een duurzame relatie ontstaat. Toch is dat in de bouw geen gemeengoed.


Samenwerken als geolie machine kost tijd 

De aard van de bouwsector staat ketensamenwerking in de weg. Omdat een bouwproject steeds op een andere locatie plaatsvindt, wordt er ook steeds met verschillende partijen samengewerkt. Als partijen elkaar nog niet goed kennen, is het moeilijk om direct als een geoliede machine samen te werken. Dat kost tijd. Tijd die er vaak niet is, want dan begint er alweer een nieuw bouwproject.


Duurzame relatie opbouwen reduceert faalkosten

Een oplossing voor dit probleem is het vaker samenwerken met vaste partners. Als in meer projecten ketensamenwerking wordt toegepast, wordt de basis gelegd voor een duurzame relatie. Hoe beter partijen elkaar kennen, hoe gemakkelijker de samenwerking gaat. Als de hele keten van begin tot eind van het bouwproject meedenkt en meewerkt, kan kennis en informatie gemakkelijker gedeeld worden. Omdat minder informatie verloren gaat, neemt het aantal tussentijdse aanpassingen af. Hierdoor dalen ook de faalkosten over het hele bouwproces.

Onze klanten belonen ons met een 8,6
1988 beoordelingen