Werken aan een duurzame keten.

Verduurzamen door kennis delen en samenwerken

Werken aan een duurzame keten.
Mastermate neemt verantwoordelijkheid voor onze ecologische voetafdruk. Die bevindt zich niet alleen bij onze eigen vestigingen en bedrijfsprocessen, maar vinden we terug in de hele keten. Het verduurzamen van onze producten en dienstverlening vergt nauwe samenwerking met partners.

Mastermate is een van de schakels in de bouwketen. Onze inzet is om inzicht te krijgen in scope 3 emissies, ons assortiment te verduurzamen en te werken aan de afvalvrije de bouwplaats. Alleen door stevige samenwerking met ketenpartners kunnen we deze doelen gezamenlijk halen.


Samenwerking

Door samen te werken met onze klanten kunnen we onze vervoersbewegingen optimaliseren. Ook om minder grondstoffen te verbruiken door het inzetten van circulaire producten. Daarnaast stimuleren we onze leveranciers om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken zodat het afval geminimaliseerd wordt.


Lidmaatschappen

We zijn actief in duurzame platformen. We zijn lid van The New Builders, Familie Bedrijven Nederland en Cirkelstad. Hier ontmoeten we gelijkgestemden en delen we kennis en ervaring. Met nieuwe partnerschappen zetten we actief stappen om de duurzame doelen te behalen.