Duurzame dienstverlening

We zetten vol in op circulariteit

Duurzame dienstverlening
Via onze eigen producten en diensten zetten wij vol in op circulariteit. Daarnaast zetten we dit thema op de agenda bij ketenpartners en relaties en helpen hen hier invulling aan te geven. In 2030 zijn we over op 100% duurzaam verpakkingsmateriaal. Mastermate gaat voor duurzame dienstverlening.

Duurzame producten

We vinden het belangrijk om ons assortiment te verduurzamen. Om te weten waar de winst te behalen valt, moeten we eerst weten hoe duurzaam ons assortiment nu is. Een onafhankelijke partij beoordeelt onze leveranciers op thema’s als ethiek, CO2-impact, mensenrechten en duurzaam inkoopbeleid. Zo krijgen we inzichten in land van herkomst en transportstromen en weten we hoe duurzaam verantwoord onze partners zijn. De grootste uitdaging voor de komende tijd gaat zijn om inzichten te krijgen in duurzame aspecten van de producten zelf, zoals materiaalgebruik, uitstoot bij productie, levensduur en of het herbruikbaar is. Dit proces vraagt om samenwerking met onze leveranciers en hier investeren we flink in.


Duurzaam verpakkingsmateriaal

Mastermate heeft als doel om in 2030 over te zijn op 100% duurzaam verpakkingsmateriaal. Om dit te bereiken, zetten we in op het verminderen van verpakkingsmateriaal van leveranciers én van onszelf. Waar het niet mogelijk is om verpakkingsmateriaal helemaal achterwege te laten, kiezen we voor een duurzaam alternatief.

 

Circulaire dienstverlening

Mastermate heeft als doel om het gebruik van primaire grondstoffen terug te dringen. Belangrijk hierin is dat producten worden hergebruikt in plaats van dat de grondstoffen afval worden. Binnen ons doel circulaire dienstverlening helpen we bouwbedrijven hiermee, zodat zij circulair kunnen bouwen. We zorgen dat producten uit de sloop worden hergebruikt én gebruiken slimme logistiek en fijnmazige distributie om het aantal ritten te verminderen.

 

Werken aan een duurzame keten

Mastermate vindt het belangrijk om de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ecologische voetafdruk. Deze voetafdruk bevindt zich in de hele keten. Om optimaal te verduurzamen werken we daarom nauw samen met ketenpartners. In de hiervoor beschreven doelen onder deze pijler is al genoemd waarop we de nadruk leggen om dit te bereiken. Daarnaast zijn we partner bij Cirkelstad en actief in drie regio's. We delen onze kennis delen, samen met partners werken aan duurzame oplossingen. Ook delen we kennis en leren we van elkaar op platforms zoals Nederland CO2 Neutraal en The New Builders.


Bekijk alle doelen van ons duurzaamheidsbeleid in deze animatie: