Vaknieuws

“Gedeelde verantwoordelijkheid in onderhoud komende jaren belangrijk”

“Gedeelde verantwoordelijkheid in onderhoud komende jaren belangrijk”

Directeur Paul Smilde van Woonscan heeft een duidelijke visie op de markt voor service en onderhoud. Specialiseren, innoveren en samenwerken zijn in zijn visie de kernwoorden.

Dit interview verscheen eerder in ons relatiemagazine Maximaal.


Als vaste gesprekspartner van woningcorporaties, zorginstellingen en vastgoedbeheerders kent Paul de uitdagingen in het service en onderhoud. Paul: “Een beter eindproduct opleveren tegen een betaalbare prijs. Dat is dé uitdaging die er ligt voor woningcorporaties.” Paul en zijn collega’s helpen organisaties met vastgoedbezit met conditiemetingen. Die vertalen zij naar meerjarenonderhoudsbegrotingen.


Het streven van Woonscan is: efficiëntie in onderhoud. Dat kan het bedrijf niet alleen, weet Paul. Dat vraagt resultaatgerichte samenwerking (RGS) van de partners: “Voor een efficiënt onderhoudsproces is het belangrijk dat de opdrachtgever en de comakers hun vakkennis en data delen. De gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderhoudsproces wordt de komende jaren heel belangrijk.” 


Woningcorporaties: grondleggers van de verduurzaming

Paul ziet dat woningcorporaties worstelen met een grote opgave: de verduurzaming van hun woningbestand. Paul: “Woningcorporaties zijn de grondleggers van de duurzaamheid in Nederland. Toch kunnen woningcorporaties nauwelijks investeren. Ze moeten een deel van hun vermogen afstaan aan het Rijk en de prijsdruk in de bouw is hoog.” 


Innovatie is één van de oplossingen, denkt Paul. Automatiseren zorgt voor nieuwe datastromen. Kennis delen en standaardiseren van de werkwijze maken het onderhoudsproces efficiënter. Paul: “Als de samenwerkingspartners in het onderhoud specialiseren op hun vakgebied, ontstaat ruimte voor innovatie en samenwerking. Dat vergroot de efficiëntie.” 


Drones, sensoren, blockchain

Door artificial intelligence en machine learning komt geautomatiseerd meer data beschikbaar over gebouwen. Drones voeren straks woninginspecties uit. Software herkent houtrot en andere mankementen. Sensoren meten de warmte in waterleidingen en signaleren legionellabesmetting. Paul: “We gaan van inspecteren van vastgoed naar het valideren van data. Daar ligt onze toekomst. Wij verrijken data over de staat van gebouwen. Zo geven we de woningcorporatie inzicht in de gevolgen van beleidskeuzes en de kosten van het verleggen van prioriteiten.”


Paul voorziet een toekomst waarin opdrachtgever en comakers kennis en data delen. Door het koppelen van systemen of door blockchain. Elke partner haalt uit de database de gegevens die voor zijn rol belangrijk zijn. Paul: “De aannemer bepaalt met de data hoeveel mensen hij moet inzetten voor het vervangen van voegwerk in een huizenblok. De technische groothandel kan uit de data halen welke hang- en sluitwerk ze op voorraad leggen moeten zodat het just-in-time op locatie is.”


Paul Smilde Woonscan Paul Smilde: “Door het delen van kennis en data, werk je samen aan een beter eindproduct tegen een betaalbare prijs.”


Snelheid en circulair bouwen

Effectief gebruikmaken van elkaars data en kennis vraagt om het standaardiseren van het onderhoudsproces. Als elke partij weet wanneer hij moet handelen en op het juiste moment vakkennis inbrengt, ontstaat snelheid in processen. Als voorbeeld noemt Paul de kennis die de technische groothandel heeft over productinnovatie en productieprocessen. Paul: “Die marktkennis is ontzettend waardevol op het moment dat een woningcorporatie plannen maakt voor het meerjarig onderhoud. Als de groothandel die kennis deelt, kan de corporatie in de uitvoering levertijden verkorten, besparen op faalkosten en efficiënter werken.”


Intensieve samenwerking van de RGS-partners brengt onderhoud, duurzaamheid en circulair bouwen dichter bij elkaar, ziet Paul. “Niets is duurzamer dan bestaande kwaliteit. Een gebouw slopen en daarvoor in de plaats een nieuw gebouw neerzetten dat voldoen aan alle energienormen, is niet altijd duurzaam. Als opdrachtgever en comakers kennis en data delen, kun je beter bepalen welke materialen waardevol zijn, welke onderdelen aan vervanging toe zijn en hoe je dat onderhoud uitvoert. Zo maak je optimaal gebruik van de bestaande kwaliteit van gebouwen.” 


Samenwerking verdiepen

Moeten opdrachtgevers in het onderhoud en comakers anders gaan werken? Paul denkt van niet. Hij ziet dat samenwerking in het onderhoud ontzettend ver gevorderd is. En zelfs voorloopt op samenwerking in de nieuwbouw. Wat in onderhoud nodig is, is het verdiepen van de samenwerking van comakers en opdrachtgever. Paul: “Met het delen van data gaat de betrouwbaarheid van onderhoudsramingen en planningen enorm omhoog. Daardoor kan de woningcorporatie haar budgetten gerichter inzetten, het onderhoudswerk beter inplannen met minder overlast voor bewoners. Daar hoeft niemand een cent minder om te verdienen. Het eindproduct wordt beter, tegen een goede prijs.”

Onze klanten belonen ons met een 8,6
1965 beoordelingen